ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ασθενης: Γυναίκα ετών 50, Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας Άνω Γνάθου

Επιλέχθηκε η κατασκευή κοχλιούμενης επιεμφυτευματικής γέφυρας 14 τεμαχίων 
πάνω σε 7 εμφυτεύματα ΜIS. Στα 3 πρόσθια εμφυτεύματα τοποθετήσαμε βάσεις 
τιτανίου της Dynamic Abutment Solution και γυρίσαμε τους άξονες κοχλίωσης κατά 20°-25° υπερώια.
 

 

Designed & Developed By 49studio.gr