ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ασθενης: Άντρας ετών 54, Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας Άνω Γνάθου

Και εδώ επιλέχθηκε η κατασκευή κοχλιούμενης επιεμφυτευματικής γέφυρας σε 7 εμφυτεύματα MIS standard. Στα 3 πρόσθια εμφυτεύματα τοποθετήσαμε βάσεις τιτανίου της Dynamic Abutment Solution και μεταφέραμε τους άξονες κοχλίωσης από 20° έως 25° υπερώια.
 

 

Copyright © 2020 vellisdent.com. designed and developed by 49studio.gr