ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιεμφυτευματική Aποκατάσταση σε 3D Printed Εκμαγείο

 

Επιεμφυτευματική αποκατάσταση κάτω γνάθου 46-47 και 36. Αφού παραλάβαμε και επεξεργαστήκαμε τα αρχεία (stl) από τον ενδοστοματικό σαρωτή, προχωρήσαμε στην κατασκευή εκμαγείων μέσω 3d printer με ρητίνη υψηλής ακρίβειας. Στη συνέχεια κατασκευάσαμε τις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις και αφού έγιναν οι απαραίτητες πρόβες συγκολλήθηκαν οι τρεις  βάσεις τιτανίου και παραδόθηκαν στην κλινικό.

 

Copyright © 2020 vellisdent.com. designed and developed by 49studio.gr