ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ασθενης: Γυναίκα ετών 65, Αποκατάσταση Ολικής Νωδότητας Άνω και Κάτω Γνάθου

Σε αυτό το περιστατικό επιλέξαμε την κατασκευή δύο μονολιθικών αποκαταστάσεων Ζιρκονίας (Hybrid) που εδρεύουν σε 12 εμφυτέυματα (6 στην ανω γναθω και 6 στην κατω) μέσω multi unit abutment και multi unit sleeve. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο και με την απαραίτητη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας για αυτού του είδους υπερκατασκευές, δημιουργήσαμε μια αποκατάσταση υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική της ασθενούς.

 

Copyright © 2020 vellisdent.com. designed and developed by 49studio.gr