ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ασθενής: Άντρας ετών 49, Αποκατάσταση Ολικής Νοδώτητας Άνω Γνάθου

Σε αυτό το περιστατικό επιλέξαμε την κατασκευή μιας κοχλιούμενης μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης που εδρεύει σε 6 εμφυτεύματα με την ασφάλεια που μας παρέχουν τα multi unit abutment. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο και με την βοήθεια που μας προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία για αυτού του είδους υπερκατασκευές, δημιουργήσαμε μια αποκατάσταση υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα την λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική του ασθενούς.

 

 

Copyright © 2020 vellisdent.com. designed and developed by 49studio.gr